Bakgrunn for organisasjonen

Den femte april 2011 startet en gruppe palestinske flyktninger og asylsøkere en demostrasjon i Oslos gater, for å få bli i Norge og bygge en trygg fremtid her. Demonstrasjonen manifesterte seg i en teltleir, som siden ble til en brakkeleir. Mange prosjekter har funnet utspring fra Palestinerleiren, blant annet utstilling på Høstutstillingen 2012, et samarbeidsprosjekt med Atelier Populaire Oslo programvareleverandøren hos Casumo er NetEnt og andre kunstprosjekter.

 

Leiren overlevde med støtte fra medmennesker og lokalt næringsliv, og 52 nasjonaliteter har besøkt leiren. Flere ganger ble leiren truet med tvungen fjerning, men gjennom stor innsats fra både leirens beboere, Kulturkirken Jakob, støttespillere og andre, fikk leiren stå til den ble fredelig fjernet. Leiren varte helt til 6. september 2012, og er norgeshistoriens lengste sammenhengende demonstrasjon.

STYRET

Mohamed Ganam Leder

Anne Marie Mollén Nestleder

Maria Wasvik

Karl Eldar Evang

Anne Gerd Grimsby Haar

Khalid Abuwarda

Marwan Mesheur

Ahmed Awad Vara

My palestinian friends at the camp, every time I leave you it kills me, it kills not to know if you will be gone by tomorrow. Not knowing if tonight was the last time I saw you. How do you manage to maintain your sanity in this mental torment?

How are you able to smile through all of this?

How can you be so humble?

I must apologize on behalf of our so called leaders of the inhumane treatment you are experiencing. I am sorry for this.

You greet me welcome and serve me tea, as you to all, and I feel at home, I feel I´m where I´m supposed to be. I´m happy I got to know each and every one of you, you are my friends and I would like to greet you. My friends I wish you a good night", Markos Pizarro, langvarig støttespiller

© PALESTINERLEIR.NO