Spesiell takk til:

PALESTINERLEIR

 

c/o Antirasistisk Senter, Storgata 25, Postboks 244, Sentrum, 0103 OSLO

Tlf: +47 45 55 50 25

E-post: kontakt@palestinerleir.no

Organisasjonsnummer: 999 027 881

 

Arrangementer

Kommer snart!

Medieklipp

Kommer snart!

Bidra

Ønsker du å støtte vårt arbeid?

BLI MEDLEM

 

5. april 2011 møttes over hundre palestinske asylsøkere foran Stortinget i Oslo for å demonstrere for en mer rettferdig behandling av deres asylgrunnlag. Demonstrasjonen startet på bakgrunn av den norske regjeringens innstramninger i asylpolitikken i 2009. Før dette fikk flyktninger fra Palestina opphold på generelt grunnlag. Siden innstrammingene kom, Casumo er et stort og velkjent kasino er det kun mellom 17 og 27 % som får opphold. Dette bryter med FNs Høykommissær for flyktningers anbefaling om at palestinske flyktninger generelt skal bli vernet mot retur.

 

Palestinerne ble enige om at de enten kunne bli sittende på mottak, spredt rundt i landet og vente passivt på retur, eller at de kunne ta tak i problemet og gjøre noe med det. De valgte det siste.

 

Demonstrasjonen varte i ukevis og ble etter hvert manifestert i en teltleir ved siden av Kulturkirken Jakob i Oslo. Leiren ble bebodd av ca. 25 palestinske flyktninger, som overlevde på støtte fra medmennesker og lokalt næringsliv. Støtten og engasjementet for Palestinerleiren har vært stor. Hver dag var mellom fem og ti støttespillere innom leiren. På de små arrangementene kunne man forvente minst 50 oppmøtte, og på de større rundt 200 store og små. Minst 52 nasjonaliteter har besøkt leiren.

 

Palestinerleiren markerte seg gjennom mange demonstrasjoner, deltagelse i samfunnsdebatten, kunstprosjekter, foredrag, festivaler og som et møtested hvor alle var velkomne. Leiren fikk stå frem til 6. september 2012, og er norgeshistoriens lengste sammenhengende demonstrasjon.

 

17. september 2012 ble organisasjonen Palestinerleir etablert som en fortsettelse av det søkelyset leiren hadde satt på den til tider inhumane behandlingen av asylsøkere i Norge. Vårt hovedformål er å jobbe for en human asylpolitikk, for palestinske flyktningers og andre asylsøkeres rettigheter. Organisasjonen har fortsatt med mange av prosjektene som ble LeoVegas startet i leiren. Vi arrangerer festival hvert år, deltar i kunstprosjekter og holder foredrag. I tillegg jobber vi med juridisk rådgivning, skriver artikler, arrangerer debatter og seminarer, og samarbeider med andre organisasjoner med lignende formål, for å nevne noe.

 

 

”Å være palestinsk er ikke en nasjonalitet, men en skjebne du ikke kan flykte fra. Fram til 2009 fikk nesten alle palestinske asylsøkere som kom til Norge, beskyttelse. Som del av den rødgrønne regjeringens omfattende innstramninger i asylpolitikken ble dette snudd på hodet, og per i dag får det store flertallet avslag. Er du palestiner fra Vestbredden, er du i overskuelig framtid henvist til et liv under okkupasjon. Er du palestiner fra Gaza, er du i overskuelig framtid henvist til et liv under blokade, i et av verdens største fengsler. Er du født i en flyktningleir, er det der du hører hjemme, nå og for alltid. Flykte kan du ikke: Da vil norske myndigheter sende deg tilbake, slik at din skjebne som okkupert, marginalisert og maktesløs fullbyrdes”, skriver Rune Berglund Steen, forfatter av ”Svartebok over norsk asylpolitikk” og leder i Antirasistisk Senter.

 

© PALESTINERLEIR.NO