Palestinere på flukt: Skal Norge være en trygg havn?

Tirsdag 7. oktober inviterer Antirasistisk SenterNOASNorsk Folkehjelp,Palestinerleir og Forlaget Manifest til kveldsseminar på DogA, der vi stiller spørsmål som:

- Er Gaza et akseptabelt område for avslag og retur under asylretten?
- Har Norges tilnærming til langvarige konfliktsituasjoner endret seg de siste årene?
- Hvorfor skal Norge være en trygg havn for palestinske flyktinger?

Konferansier er Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter og forfatter av boka SVARTEBOK over norsk asylpolitikk.

Fullt program kommer snart. Velkommen!

Facebook Event983794_10152298957507102_451736735982652751_n

Pressemelding: Norges nye brudd på FNs anbefalinger

Vi har akkurat fått bekreftet fra Politiets Utlendingsenhet at de har startet med tvangsreturer av flyktninger til Gaza i Palestina. Dette er meget bekymringsfullt og et klart brudd på FNs anbefalinger, som sier at palestinere fra de okkuperte områdene skal beskyttes.

Frem til 2009 fikk omtrent alle palestinere fra Vestbredden og Gaza opphold på generelt grunnlag. Etter grove innstramminger, og selv om situasjonen i de palestinske områdene ikke er forbedret, får nå de færreste opphold.

Tvangsreturer til Vestbredden har pågått en stund, og vi kjenner til flere eksempler der personer har blitt forfulgt etter retur. Det mest kjente eksempelet er Maher Banijaber som flyktet _48800170_gaza_strip3_map466fra voldelige bosettere, og har blitt angrepet flere ganger etter at han ble sendt tilbake.

Vi kan bare tenke oss hvordan situasjonen blir for de som blir tvangsreturnert til Gaza. Mange er politisk opposisjonelle, og det er velkjent at Hamas benytter tortur mot politiske motstandere i sine fengsler. Gaza har ikke ytringsfrihet, pressefrihet eller politisk frihet. I tillegg kommer Israels okkupasjon av området. Mange av de palestinske flyktningene i Norge har mistet hus og familiemedlemmer på grunn av Israels bombing. Verdens største fengsel har ingen hjemmesteder for den vanlige sivilbefolkningen.

Den humanitære situasjonen på Gaza er svært alvorlig. I Følge en FN rapport fra august 2012 kommer Gaza til å være ubeboelig innen 2020 hvis blokaden ikke oppheves og befolkningen får tilgang til blant annet rent vann.

Tvangsreturer til Gaza handler ikke om mangel på beskyttelsesbehov, det er kun basert på Norges innvandringsregulerende hensyn. Vi i Palestinerleir frykter for sikkerheten til de som tvangsreturneres og mener det er en overhengende fare for grov forfølgelse og i verste fall tortur og drap.

Følg med på vår Facebook-side for informasjon om demonstrasjon i nærmeste fremtid.

Tribunal over norsk asylpolitikk

Tribunal over norsk asylpolitikkOnsdag 15. mai kl. 09.30-16.30 inviterer vi til et tribunal over norsk asylpolitikk i Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo. Vel møtt!

Er det sant at alle asylsøkere får en “individuell og grundig” behandling i tråd med FNs standarder? Skjer det aldri at asylsøkere sendes tilbake til forfølgelse? Asylsøkere og andre gir sine vitnemål, før en jury bestående av jurister, menneskerettseksperter,

 

flyktninger og andre tar stilling til tiltalen.

Du kan lese hele programmet her.

Arrangementet er gratis. Ingen påmelding.

Mer informasjon

Tiltalepunktene:
1. Det er alvorlige mangler ved asylsøkeres rettssikkerhet innenfor dagens norske asylsystem.
2. Mange asylsøkere som ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har krav på beskyttelse eller opphold av humanitære grunner, har de siste årene fått avslag av norske myndigheter.
3. Norge har flere ganger de siste årene tvangsreturnert asylsøkere til forfølgelse i hjemlandet.
4. Asylsøkende barn får regelmessig en behandling i strid med hensynet til barnets beste.
5. Papirløse blir systematisk nektet behandling for alvorlige helseproblemer.

Juryens medlemmer: Juryleder Nils Erik Lie (tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett), Ketil Lund (tidl. høyesterettsdommer), Ståle Eskeland (jussprofessor, UiO), advokat Cecilie Schjatvet, en representant for Den norske Helsingforskomité, Bizualem Beza (etiopisk flyktning), Babak Majed (iransk asylsøker), Khalid Abuwarda (palestinsk asylsøker).

Vitner: Abdulkarim Hossain (syrisk-kurdisk menneskerettsaktivist), Paula Tolonen (tidl. direktør i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI)), Jasmin Tunc Tumenci og Camila Tumenci (asylsøkere/papirløse med bakgrunn fra Libanon), Aina Basilier Vaage (overlege, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus), advokat Kristine Aarre Haanes, Johannes Heggland (assisterende generalsekretær, Kirkens Bymisjon), Karl Eldar Evang (psykolog), Jon Ole Martinsen (rådgiver, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)), Amin Senatorzade (afghansk flyktning), Safia Abdi Haase (sykepleier), Mahmood Amiry-Moghaddam (talsperson, Iran Human Rights), Roger Cassidy (statsviter, sykepleier og diakonalmedarbeider), Ahmed Awad (palestinsk asylsøker), PRESS – Redd Barna Ungdom, etiopisk flyktning.

Aktor: Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter.

Arrangører: Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdon, Palestinerleir, Foreningen av tolvte januar, Afghan Refugee Committee (ARC).

Årsmøte i Palestinerleir!

pal-flyer-ferdig-2

Førstkommende mandag 29. april er det årsmøte i Palestinerleir. Alle er velkomne, men bare de med medlemsstatus har stemmerett.

Fortsatt ikke medlem i Palestinerleir? Du kan bli medlem i døra!

Årsmøtet varer fra 17.00 – 19.00 og blir også en gyllen anledning til å treffe alle aktivister og støttespillere igjen.

Vel møtt!

 

Palestinerleir fyller 2 år!

En felles front før valget!

Palestinerleir_2år

I april fyller Palestinerleiren 2 år. Samtidig nærmer det seg et meget avgjørende stortingsvalg.

Kampen om asylpolitikken vil stå sentralt i tiden fram mot september. Norge bryter UNHCRs anbefalinger. FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status. 2012 ble avsluttet med en nedslående og forvirrende dom i Høyesterett. 2013 har begynt oppløftende med en lovende dom i Tingretten.

Palestinerleiren ble startet som en demonstrasjon mot den stadig strengere norske asylpolitikken. Flere nye organisasjoner har blitt dannet med samme grunnlag, gamle organisasjoner har tatt asylkampen inn i sitt arbeidsfelt og de politiske partiene har skrevet asylpolitikken inn i sine partiprogrammer. Over hele landet dukker det opp støttegrupper. Vi er mange som kjemper for en mer human asylpolitikk, men står vi ikke sterkere samlet?

Vi ønsker derfor å bruke bursdagen vår på å invitere organisasjoner, grupper, venner og støttespillere til å møtes for en bli-kjentdag lørdag 6. April på Blitz ungdomshus i Oslo. Vi lager felles paroler, demonstrerer for en mer human asylpolitikk, spiser god mat og lærer om hverandre. En åpen scene vil gi alle anledning til å utrykke seg- enten i form av en appell, kulturelle innslag, eller hva du ønsker.

Kvelden avsluttes med konsert og fest på Blitzhuset!

Program:

13.-14.30 Banner workshop: vi lager plakater med felles paroler som skal brukes på demonstrasjonen i dag og demonstrasjoner fremover mot valget

14.30 Vi samles utenfor Blitz og starter demonstrasjonen

15.00 Appeller foran Stortinget

16.00 Lunsj serveres på Blitz

16.15 I cafeen: vi viser dokumentarfilm om Palestinerleir

16.00-18.00: informasjonsstands med de forskjellige organisasjonene, vi myldrer og blir kjent. Åpen scene- skriv deg opp for et klokkeslett hvor du har lyst til å si noe, lese et dikt eller tralle en sang.

18.30 Middag serveres i cafeen

19.00 I cafeen: vi viser Palestinerleir dokumentaren

19.30 Vi prater og hygger oss frem til konserten starter

21.00 Konsert (inngang 50kr)

23.00 DJs

Videoer fra konferansen – del 2

Tirsdag 12. februar 2013 inviterte fire organisasjoner til en heldagskonferanse om palestinske asylsøkere i Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo. Her følger første del med videoer og presentasjoner fra konferansen.

Avslag! Palestinske historier, norske avslag – Maher Banijaber

Maria Wasvik forteller Mahers historie

Maria forteller Mahers historie

icon_youtube_16x16Avslag! Palestinske historier, norske avslag – Maher Banijaber

Avslag! Palestinske historier, norske avslag – Ahmed Awad

Ahmed Awad

icon_youtube_16x16Avslag! Palestinske historier, norske avslag – Ahmed Awad

Avslag! Palestinske historier, norske avslag – Khalid Abuwarda

Khalid Abuwarda

icon_youtube_16x16Avslag! Palestinske historier, norske avslag – Khalid Abuwarda

En asylsøkers historie – Samtale mellom Rune Berglund Steen og Mohamed Ganam

Rune Berglund Steen og Mohamed Ganamhttp://youtu.be/hO2xcE3dRlU

icon_youtube_16x16En asylsøkers historie – Samtale mellom Rune Berglund Steen og Mohamed Ganam

Panel: Et demokratisk underskudd: Hvordan kan asylsøkere bli hørt?

Paneldebatt

  • Irene Halvorsen, samfunnsredaktør, Dagsavisen.
  • Odin Lysaker, førsteamanuensis ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder.
  • Line Khateeb, rådgiver Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og tidl. leder Palestinakomiteen.
  • Linn Stalsberg, frilansjournalist.
  • Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, leder, Antirasistisk Senter.

icon_youtube_16x16Panel: Et demokratisk underskudd: Hvordan kan asylsøkere bli hørt?

Demonstrasjon: Frihet for palestinske politiske fanger

demonstrasjon

Arafat Jaradat (30 år) døde i israelsk fangenskap 23. februar etter et påstått hjerteattakk. Jaradats familie sier at 30åringen hadde god helse før han ble arrestert og palestinske myndigheter ber om at dødsfallet granskes.

Jaradats dødsfall ble startskuddet for enda en protest mot forholdene i israelske fengsler. 3000 palestinske politiske fanger startet søndag 24. februar en sultestreik. Vi vil vise vår støtte til fangenes kamp også i Norge.

Møt opp foran Stortinget 15. mars for å vise din motstand mot behandlingen av palestinske politiske flyktninger! Det blir appeller foran Stortinget før vi går i samlet flokk til den israelske ambassaden.

Oppmøte: Stortinget klokken 17.00, 15. mars.

Arrangør: Palestinerleir

Organisajoner som vil stå som medarrangører kan sende e-post til: [email protected]

Spre gjerne arrangementet på Facebook – klikk her.

Presentasjoner og videoer fra konferansen – del 1

Tirsdag 12. februar 2013 inviterte fire organisasjoner til en heldagskonferanse om palestinske asylsøkere i Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo. Her følger første del med videoer og presentasjoner fra konferansen.

Åpning ved Karl Eldar Evang

Åpning ved Karl Eldar Evang

icon_youtube_16x16Åpning ved Karl Eldar Evang

Velkomst ved Liv Tørres

Velkomst ved Liv Tørres

icon_youtube_16x16Velkomst ved Liv Tørres

Den humanitære og menneskerettslige situasjonen i de okkuperte områdene

Kirsten Belck-Olsen

Ved Kirsten Belck-Olsen, tidligere stedlig representant for Norsk Folkehjelp, daglig leder av Al Quds AS

icon_youtube_16x16Den humanitære og menneskerettslige situasjonen i de okkuperte områdene
icon_powerpoint_16x16PowerPoint-Presentasjon

Statløses rettstilstand

Karolina Lindholm Billing

Ved Karolina Lindholm Billing, Senior Regional Legal Officer, UNHCR Stockholm.

icon_youtube_16x16Statsløses rettstilstand
icon_powerpoint_16x16PowerPoint-presentation

Norsk asylpraksis – et kritisk perspektiv

Rune Berglund Steen

Ved Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter.

icon_youtube_16x16Norsk asylpraksis – et kritisk perspektiv – ved Rune Berglund Steen
icon_powerpoint_16x16PowerPoint-presentasjon

Hvorfor halvannet år på gata?

Mohamed Ganam

Ved Mohamed Ganam, talsperson, Palestinerleir.

icon_youtube_16x16Hvorfor halvannet år på gata? Situasjonen for palestinske asylsøkere i Norge

En videohilsen fra Maher til venner i Norge

Her er en videohilsen fra Maher til venner i Norge. Videoen er filmet fredag 8. februar 2013.

Videoen er tekstet på både norsk og engelsk:
Captions

Konferanse om palestinske asylsøkere

Tirsdag 12. februar kl 10.00 – 16.00 blir det heldagskonferanse om palestinske asylsøkere i Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo.  20120905-IMG_2939

I halvannet år levde 25 palestinske asylsøkere i en leir på gata i Oslo i protest mot norske myndigheters strenge praksis, etter en dramatisk innstramning i 2009. Møter asylsøkere fra Gaza, Vestbredden og diasporaen rettferdighet og rettssikkerhet i Norge? Og hva skal til for at asylsøkere skal bli hørt?

Arrangementet er gratis, ingen påmelding.

Arrangører: Palestinerleir, Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp og Foreningen av tolvte januar.

Mer om programmet her: 

http://www.palestinerleir.no/k/arrangement/konferanse-om-palestinske-asylsokere

Facebook:

http://www.facebook.com/events/436721956397512/?fref=ts